Prekių pirkimo-pardavimo taisyklės

1. Bendrosios nuostatos

      1.1. Šios prekių pirkimo – pardavimo taisyklės (toliau „Taisyklės“) yra šalims privalomas teisinis dokumentas, kuriame nustatomos Pirkėjo ir Pardavėjo teisės bei pareigos, prekių įsigijimo bei apmokėjimo už jas sąlygos, prekių pristatymo ir grąžinimo tvarka, šalių atsakomybė bei kitos su prekių pirkimu – pardavimu internetinėje parduotuvėje vmmoto.lt susijusios nuostatos.
      1.2. Pirkti internetinėje parduotuvėje vmmoto.lt gali visi juridiniai ir pilnamečiai fiziniai asmenys, kurių veiksnumas nėra apribotas teismo tvarka, bei nepilnamečiai nuo 14 iki 18 metų amžiaus, turintys tėvų arba rūpintojų sutikimą, išskyrus tuos atvejus, kai jie savarankiškai disponuoja savo pajamomis.
      1.3. Pirkėjas, pateikdamas užsakymą, patvirtina, kad sutinka su aprašytomis prekių pirkimo taisyklėmis ir pagal 1. 2. punktą turi teisę pirkti prekes el. parduotuvėje.
      1.4. Sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikoma sudaryta nuo to momento, kai Pirkėjas, el. parduotuvėje suformavęs prekių krepšelį, nurodęs pristatymo adresą, pasirinkęs atsiskaitymo būdą ir susipažinęs su Pardavėjo taisyklėmis paspaudžia mygtuką „Užsakyti“.
      1.5. Pirkėjas ir Pardavėjas susitaria, kad, Pirkėjui pateikus prekės užsakymą ir Pardavėjui jį patvirtinus, prekės kaina nesikeis.
      1.6. Pirkėjas, patvirtindamas Taisykles, sutinka, kad prekių pirkimo dokumentai (PVM sąskaitos faktūros) būtų pateikiamos elektroniniu būdu skiltyje "Užsakymai" arba siunčiamos pirkėjo nurodytu el. paštu ne vėliau kaip iki prekių perdavimo jam momento. Klientui pateiktose sąskaitose nurodomos pasirinktos prekės, jų kiekis, suteiktos nuolaidos ir galutinė prekių kaina, įskaitant visus mokesčius.

 

2. Asmens duomenų apsauga

      2.1. Užsisakant prekes internetinėje parduotuvėje vmmoto.lt Pirkėjas privalo pateikti pirkimo metu prašomus duomenis.
      2.2. Pirkėjas yra atsakingas už teisingų duomenų pirkimo metu pateikimą.
      2.3. Pateikdamas užsakymą pirkėjas sutinka, kad jo pateikti asmens duomenys būtų tvarkomi užsakymų kontrolės ir veiklos analizės tikslais. Pirkėjas taip pat sutinka, kad Pirkėjo nurodytu el. pašto adresu arba telefono numeriu būtų siunčiami informaciniai pranešimai, būtini prekių užsakymui įvykdyti.
      2.4. Pardavėjas įsipareigoja neatskleisti Pirkėjo asmens duomenų tretiesiems asmenims, išskyrus atvejus LR teisės aktų numatyta tvarka.
      2.5. UAB "TURBOBALTIC", administruoja puslapį vmmoto.lt

3. Pirkėjo teisės ir įsipareigojimai

      3.1. Pirkėjas turi teisę pirkti prekes internetinėje parduotuvėje vmmoto.lt šių Taisyklių ir kitose el. parduotuvės informacijos skiltyse nustatyta tvarka.
      3.2. Pirkėjas turi teisę atsisakyti prekių pirkimo – pardavimo sutarties, pranešdamas Pardavėjui apie tai el. paštu arba telefonu.
      3.3. Pirkėjas įsipareigoja priimti užsakytas prekes ir už jas sumokėti sutartą kainą.
      3.4. Jeigu pasikeičia Pirkėjo duomenys, pateikti prekių užsakymo formoje, Pirkėjas privalo apie tai pranešti Pardavėjui.
      3.5. Pirkėjas, pateikdamas užsakymą internetinėje parduotuvėje vmmoto.lt, sutinka su šiomis pirkimo - pardavimo Taisyklėmis ir įsipareigoja jų laikytis bei nepažeisti LR teisės aktų.

 

4. Pardavėjo teisės ir įsipareigojimai

      4.1. Pardavėjas įsipareigoja sudaryti visas sąlygas Pirkėjui tinkamai naudotis internetinės parduotuvės vmmoto.lt teikiamomis paslaugomis.
      4.2. Jei Pirkėjas bando pakenkti internetinės parduotuvės darbo stabilumui ir saugumui ar pažeidžia savo įsipareigojimus, Pardavėjas turi teisę nedelsiant ir be perspėjimo apriboti, sustabdyti ar panaikinti Pirkėjo galimybę naudotis elektronine parduotuve.
      4.3. Pardavėjas įsipareigoja gerbti Pirkėjo privatumo teisę į Pirkėjui priklausančią asmeninę informaciją, nurodytą užsakymo formoje, ir neperleisti jos tretiesiems asmenims.
      4.4. Pardavėjas įsipareigoja pristatyti Pirkėjo užsakytas prekes Pirkėjo nurodytu adresu.

 

5. Prekių užsakymas, kainos, atsiskaitymo tvarka, terminai

      5.1. Internetinėje parduotuvėje Pirkėjas internetu gali pirkti 7 dienas per savaitę, 24 val. per parą. Užsakymai telefonu, el. paštu priimami nustatytomis darbo valandomis, kurie nurodyti puslapio kontaktų skiltyje.
      5.2. Sutartis laikoma įsigaliojusia, kai Pirkėjas paspaudžia mygtuką „Užsakyti“, o gavęs užsakymą Pardavėjas jį patvirtina, atsiųsdamas patvirtinimo laišką Pirkėjo nurodytu el. paštu ar kitu sutartu būdu.
      5.3. Visos prekių kainos internetinėje parduotuvėje nurodytos litais ir/arba eurais, įskaitant PVM. Pirkėjas atsiskaityti už prekes gali atliekant bankinį pavedimą elektroninėje bankininkystėje ar bet kuriame banko skyriuje, pinigus pervedant į UAB "TURBOBALTIC" atsiskaitomąją sąskaitą. Atsakomybė už duomenų saugumą šiuo atveju tenka atitinkamam bankui, kurio el. bankininkystės sistemoje (ar banko skyriuje) vyksta piniginės operacijos. Atsiskaitant grynaisiais pinigais kurjeriui pristatymo metu atsakomybė už duomenų saugumą tenka siuntų pristatymo tarnybai
      5.4. Pirkėjas įsipareigoja apmokėti užsakymą per 3 d.d. nuo užsakymo patvirtinimo dienos. Siuntinys pradedamas ruošti tik gavus apmokėjimą už prekes, išskyrus tuos atvejus, kai klientas pasirenka už siuntinį sumokėti grynaisiais pinigais kurjeriui pristatymo metu.
      5.5. Pirkėjui neįvykdžius mokėjimo per 3 d.d. arba pervedus tik dalį pinigų, užsakymas yra atšaukiamas. Jei pinigai buvo pervesti į UAB "TURBOBALTIC" atsiskaitomąją sąskaitą, 14 dienų bėgyje jie yra grąžinami atgal Pirkėjui.

 

6. Prekių pristatymas

      6.1. Kai prekė yra sandėlyje, įsipareigojame ją pristatyti per 2-4 darbo dienas, kitu atveju apie prekės pristatymo terminą informuosime asmeniškai. 
      6.2.  Jeigu prekės mūsų sandėlyje nėra ir ji pažymėta kaip užsakomoji, jos pristatymas gali trukti iki dviejų savaičių. Išskirtinais atvejais pristatymo terminas gali skirtis nuo kitų aplinkybių (pvz.muitinės). 

      6.3. Pirkėjas, užsakymo metu pasirinkęs prekių pristatymo paslaugą, įsipareigoja nurodyti tikslią prekių pristatymo vietą.
      6.4. Pirkėjas įsipareigoja prekes priimti pats. Tuo atveju, jei Pirkėjas prekių pats priimti negali, o prekės pristatytos nurodytu adresu, Pirkėjas neturi teisės reikšti Pardavėjui pretenzijų dėl prekių pristatymo netinkamam subjektui.
      6.5. Prekes pristato Pardavėjo įgaliotas atstovas (kurjeris).  Pardavėjas pristato Pirkėjui prekes vadovaudamasis prekių aprašymuose nurodytais terminais. Išimtiniais atvejais prekių pateikimas gali vėluoti dėl nenumatytų, nuo Pardavėjo nepriklausančių aplinkybių. Tokiu atveju Pardavėjas įsipareigoja nedelsiant susisiekti su Pirkėju ir suderinti prekių pristatymo sąlygas.                                                     
      6.6. Visais atvejais Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės už prekių pristatymo terminų pažeidimą, jeigu prekės Pirkėjui nėra pristatytos arba pristatomos ne laiku dėl Pirkėjo kaltės arba dėl nuo Pardavėjo nepriklausančių aplinkybių.
      6.7. Pirkėjas privalo nedelsiant informuoti Pardavėją, jeigu siunta pateikiama pažeistoje pakuotėje, jeigu siuntoje gautos neužsakytos prekės arba netinkamas jų kiekis, nepilna prekės komplektacija.

 

7. Prekių kokybės, garantijos

      7.1. Visi internetinėje parduotuvėje Turbobaltic.com parduodamų prekių duomenys nurodomi prie kiekvienos prekės esančiame prekės aprašyme.
      7.2. Pardavėjas neatsako, jei internetinėje parduotuvėje esančių prekių spalva, forma ar kiti parametrai neatitinka realaus prekių dydžio, formų ir spalvų dėl Pirkėjo naudojamo vaizduoklio ypatybių.

 

8. Prekių grąžinimas ir keitimas

      8.1. Prekių grąžinimas vyksta vadovaujantis LR ūkio ministro 2001 m. birželio 29 d. įsakymu Nr. 217 „Dėl Daiktų grąžinimo ir keitimo taisyklių patvirtinimo“ ir 2013 m. gruodžio 19 d. civilinio kodekso pakeitimo ir papildymo įstatymu nr. XII-700.
      8.2. Pirkėjas grąžinamas prekes turi išsiųsti Lietuvos pašto registruota siunta arba naudojantis kurjerio paslaugomis. Kokybiškų grąžinamų arba keičiamų prekių pašto išlaidas apmoka pats Pirkėjas.
      8.3. Norėdamas grąžinti kokybišką prekę (-es), Pirkėjas gali tai padaryti per keturiolika dienų nuo prekių pristatymo Pirkėjui dienos, informuodamas Pardavėją el. paštu info@vmmoto.lt ir užpildydamas specialią prekių keitimo – grąžinimo formą.
      8.4. Grąžinama kokybiška prekė turi būti originalioje tvarkingoje pakuotėje, nesugadinta, nenaudota, tos pačios komplektacijos, kokios Pirkėjas ją gavo, nepraradusi prekinės išvaizdos (nepažeistos etiketės, nenuplėštos apsauginės plėvelės ir kt.). Šalys susitaria, kad prekės pakuotės išvaizdos pakeitimai, kurie buvo būtini, norint apžiūrėti prekę, nebus laikomi esminiais išvaizdos pakeitimais. Grąžinant prekę būtina pateikti jos įsigijimo dokumentą.
      8.5. Pardavėjas turi teisę nepriimti Pirkėjo grąžinamų prekių, jei Pirkėjas nesilaiko 8.3. punkte nustatytos prekių grąžinimo tvarkos.
      8.6. Grąžinant gautą ne tą prekę ir/ar nekokybišką prekę, Pardavėjas įsipareigoja priimti tokias prekes ir jas pakeisti analogiškomis tinkamomis prekėmis.
      8.7. Tuo atveju, kai Pardavėjas neturi pakeitimui tinkamų prekių, Pirkėjui grąžinama sumokėta suma, įskaitant ir kainą už pristatymą.
      8.8. Jeigu Pirkėjas grąžina prekę, pirktą akcijos metu, grąžinama už prekę sumokėta suma su galiojusia nuolaida.

 

9. Rinkodara ir informacija

      9.1. Pardavėjas internetinėje parduotuvėje vmmoto.lt gali organizuoti įvairias akcijas ir pasiūlymus.
      9.2. Pardavėjas turi teisę vienašališkai, be atskiro įspėjimo, pakeisti akcijų sąlygas, taip pat jas panaikinti. Bet koks akcijų sąlygų ir tvarkos pakeitimas ar panaikinimas galioja nuo jų pakeitimo ar panaikinimo momento.
      9.3. Pardavėjas visus pranešimus siunčia Pirkėjo užsakymo formoje nurodytomis susisiekimo priemonėmis.
      9.4. Pirkėjas visus pranešimus ir klausimus siunčia Pardavėjo el. parduotuvės skyriuje „Kontaktai“ nurodytais telefonais ir el. pašto adresais.
      9.5. Pardavėjas neatsako, jei Pirkėjas negauna siunčiamų informacinių ar patvirtinančių pranešimų dėl internetinio ryšio, elektroninio pašto paslaugų tiekėjų tinklų sutrikimų ar Pirkėjo neteisingai nurodytų duomenų.

 

10. Baigiamosios nuostatos

      10.1. Šios prekių pirkimo – pardavimo Taisyklės sudarytos vadovaujantis LR įstatymais ir teisės aktais.
      10.2. Visi nesutarimai, kilę dėl šių Taisyklių vykdymo, sprendžiami derybų būdu. Nepavykus susitarti, ginčai sprendžiami LR įstatymų nustatyta tvarka.

Susikurkite „VmMoto“ paskyrą

Jau turite paskyrą?
Prisijunkite Arba Atstatyti slaptažodį